Praktisk Info

Vi sorterer selv -  dagrenovation, storskrald & genbrug - se afhentningstidspunkt m.m.:

http://www.xn--visortererogs-1fb.dk/


Bibliotek, m.v.

Nærmeste bibliotek er Lyngby Stadsbibliotek på Lyngby Hovedgade 28, som er åbent 10-19 på hverdage, lørdag 10-14 (se i øvrigt på www.lyngbybib.dk). Desuden findes en byhistorisk samling, Sophienholm og Lyngby Kulturhus. Biblioteket har en meget bred vifte af tilbud (bøger, tidsskrifter, musik, video, spil, internet, café og meget andet), og laver jævnligt arrangementer.

https://www.lyngbybib.dk/ 


Foreninger

Der findes ca. 450 foreninger i kommunen. Du kan finde de enkelte foreninger, kontaktoplysninger og links til hjemmesider på kommunens hjemmeside under ”kultur og fritid”.


Genbrugsplads

Vores genbrugsplads findes på Firskovvej 9. På genbrugsstationen kan private aflevere næsten alle typer affald - undtagen dagrenovation, eksplosiver og smittefarligt affald. Åbningstider er mandag til søndag kl. 8.00 - 17.00 undtagen den 24/12, 25/12, 31/12 og 1/1 (lukket hele dagen). Husk at der skal være læsset af kl. 17.00.

http://www.ltk.dk/genbrugsstation


Fra 1. januar 2008 må borgere og virksomheder kun bruge klare sække, i de tilfælde hvor man før har brugt sorte sække. Hvorfor klare sække? Fordi affaldet bliver sorteret bedre, når det kan ses.


På Genbrugsstationen står pladspersonalet klar med en hjælpende hånd. Hvor man før har smidt sorte sække i containeren til småt brændbart eller i mineraluldscontaineren, skal sækkene nu fremover være klare. Stort brændbart (træ, møbler og reoler), aviser, flasker, metal, haveaffald, elektronik m.m. afleveres uemballeret som tidligere.


Generalforsamling

En gang om året i marts måned afholder grundejerforeningen sin ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne. Generalforsamlingen afholdes normalt på Hotel Fortunen, og efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et stykke mad. Mødet både praktisk og socialt, og man opfordres derfor til at deltage.

 

Haveaffald

Man kan hos kommunen bestille en service med tømning en gang om ugen af en lille container med grønt affald. Servicen løber fra 1. marts til udgangen af november, og der tømmes hver onsdag, normalt ganske tidligt. Containeren koster 500 kr. i anskaffelse samt en årlig afgift. Derudover kan grønt affald afleveres på genbrugspladsen på Firskovvej 9.


Idrætsanlæg

Kommune har fire sportshaller og et stadion. Lyngby Hallen og stadion ligger Lundtoftevej 53, mens Engelsborgshallen ligger Engelsborgvej 93, Lundtoftehallen ligger Ravnholmvej 11 og Virumhallerne ligger Geels Plads 40. Læs mere om mulighederne i hallerne under ”kultur og fritid” på kommunens hjemmeside.


Kirker

Vi hører under Lyngby Kirke, Lyngby Hovedgade 3. Kirkens kontor ligger i Lyngby Kirkestræde 12, tlf. 4588 2460. Der findes desuden en katolsk kirke, en baptistkirke og en apostolsk kirke i kommunen. For andre trosretninger henvises til

www.km.dk


Kollektiv trafik

Vi er godt forsynet med kollektiv trafik, med en række buslinjer på Klampenborgvej og langs Helsingør motorvejen. Desuden er der nem adgang til S-tog i Lyngby og regionaltog i Klampenborg. På www.rejseplanen.dk kan man hurtigt finde den bedste rejseform.


Politi

Politi kan kaldes på 114 eller direkte til vagthavende på 45 85 14 48. Vi er heldige med en meget beskeden kriminalitet i vores område, herunder få indbrud. Mange beboere deltager i ”nabohjælp”, som er et initiativ hvor man kigger efter hinandens huse, oplyser de omkringboende om bortrejse, kontaktoplysninger, osv. og sikrer at ingen huse ser forladte ud. Dette har givet positive resultater.


Storskraldsordning

I Lyngby-Taarbæk Kommune er det muligt at komme af med storskrald på flere måder. Foruden muligheden for at aflevere det på genbrugsstationen, kan du forsøge at afsætte det via den virtuelle genbrugsstation "Storskrald.dk" eller lade det afhente i den traditionelle storskraldsordning.


Storskrald.dk: Enhver som har besøgt kommunens genbrugsplads en lørdag formiddag, har sikkert konstateret, hvilke enorme mængder af brugbare materialer og effekter, som ryger i containerne.


Lyngby-Taarbæk Kommune har tilmeldt sig den internetbaserede storskraldsordning storskrald.dk, som gør det muligt, at give storskraldet nyt liv. På storskrald.dk kan man lægge sine kasserede effekter i virtuelle containere på den virtuelle nærgenbrugsplads, hvor andre så kan se/læse om dem og henvende sig til ejermanden for nærmere oplysninger og afhentningsmuligheder.


Borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune kan gratis få adresseoplysninger om det storskrald, der er lagt på siden, mens alle har gratis adgang til at se og lægge storskrald ud.


Målet er at omfordele mest muligt af det kasserede ved ”kilden”, så mængden af affald reduceres, levetiden på allerede producerede varer forlænges, der spares ressourcer til transport og anden håndtering af storskrald og miljøet spares for en stor mængde affald


Afhentning af Storskrald: I Lyngby-Taarbæk Kommune er der også mulighed for at få afhentet storskrald direkte ved husstanden hver 14. dag. Storskrald til genbrug afhentes af en specialindrettet bil, og brændbart affald afhentes af en anden bil. Hos os sker afhentningen hver mandag i ulige uger.


Storskrald afhenter alt hvad genbrugsstationen modtager, herunder glas og flasker i poser og papir, hvis det er bundtet. Der modtages ikke medicinrester, husholdningsaffald og grønt affald.


Svømmehal

Der findes en svømmehal i Lyngby i forbindelse med idrætsanlægget på Lundtoftevej 53. Desuden findes svømmehaller i Virum (Virum Svømmehal), Gentofte (Kildeskovshallen) og Søborg (Værebro Svømmehal). Vandet er varmest i de to sidstnævnte.


Lyngby Svømmeklub og andre idrætsorganisationer har desuden adgang til at benytte Trongårdsskolens lille svømmehal (som også bruges til skolens svømmeundervising).